İnternet teknolojileri ve mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dijital dönüşüm kavramı hayatın her alanına girdi. İnternetin erken dönemlerinde ağır şekilde yaşanan değişim, son yıllarda bir çığ topu gibi büyüdü. Toplumsal olarak yeni bir üretim, tüketim ve yaşam biçimini kısa sürede benimsedik. Özellikle pandemi süreci bu değişimin kaçınılmaz olduğunu herkese kanıtladı.

Dijital dönüşüm, geleneksel iş modellerinin tüm süreçlerinin dijital teknolojilere entegre edilerek gerçekleşen değişimi ifade eder. Analog teknolojilerin ve bilginin dijitalleşmesiyle başlamış, toplumsal ve küresel dönüşüm sürecini hazırlamıştır. Medyadan eğitime, sağlıktan tekstile kadar tüm sektörleri etkilemiştir. Uluslararası şirketler tarafından iş süreçlerini daha hızlı, kolay ve verimli hale getirmesi sebebiyle hızla benimsenmiştir.

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?
Dijital dönüşüm, iş modellerinde veya iş süreçlerinde dijital teknolojinin kullanılmasından çok daha fazlasıdır. Geçmişte pek çok büyük şirket dahi geleneksel iş modellerini ve araçlarını kullanmanın yeterli olacağını düşünüyordu. Bu fikirle devam edenler rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düştü. Artık çağımızın zorunlu kıldığı dijital dönüşümün başlıca faydaları şöyledir;

Günümüzde büyük öneme sahip olan “hız” kavramını desteklemesi iş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlar.
Yeni iş kolları, yeni pazar yerleri ve yeni etkileşim yolları sunması sebebiyle yaratıcılığa alan yaratır.
Kolay raporlanabilir, ölçümlenebilir ve kontrol edilebilirdir. Bu sayede uzun vadede kesintisiz verimlilik sunar.
Ana operasyon süreçleri yazılım teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği için insan kaynaklı hataları en aza indirir.
Yapay zekâ tarafından desteklenen veri analizleri kârlılığın arttırılmasına yardımcı olur.
Geleneksel iş modellerinin sınırlarını ortadan kaldırılarak küresel çapta müşterilere ulaşma imkânı sunar. Aynı zamanda potansiyel müşteri kitlesi ile etkileşime geçmek, ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verebilmek mümkündür.
Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Dijital dönüşüm, süreçlerini henüz başlatacak şirketler veya işletmeler öncelikle dijital yeterliliklerini değerlendirerek işe başlamalılardır. Şirket üyeleri detaylı şekilde bilgilendirilmeli, planlama ve stratejiler belirlenmelidir. Yatırım maliyetleri hesaplanmalı, sponsorluk ve bütçe doğrultusunda yol haritası çizilmelidir. Çalışanlar sürece dâhil edilmeli ve desteklemeleri sağlanmalıdır. Yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması için ölçümleme ve analizler gerçekleştirilmelidir.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?
İnternet ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle başlayan dijital dönüşüm, hızla çeşitli alanlarda kendisini göstermiştir. Bu teknolojileri birkaç başlık altında incelemeye çalışmak yanlış olacaktır. Yapay zekâ, blokzincir, sanal gerçeklik, 3D baskı, mobil, büyük veri, web2.0, bulut teknolojileri sadece bazılarıdır. Günümüzde oldukça hızlanmış olan dijital dönüşüm teknolojileri çeşitlenerek artmaya devam edecektir.

×